Học tiếng Anh qua trò chơi chọn đúng hình ảnh

Play Jewel Magic game

Học tiếng Anh qua trò chơi nghe phát âm và chọn đúng hình ảnh giúp nâng cao vốn từ, nâng cao khả năng nghe nói tiếng Anh rất tốt.

Trong phần này chúng ta sẽ cùng nhau nghe phát âm và chọn đúng hình ảnh của các danh từ về các loại hoa quả nhé

Leave a Reply