Game học tiếng Anh: Chủ đề các con vật

Game học tiếng Anh qua trò chơi nghe phát âm và chọn đúng hình ảnh. Trò chơi này giúp nâng cao vốn từ, nâng cao khả năng nghe nói tiếng Anh rất tốt.

Trong phần này chúng ta sẽ cùng nhau nghe phát âm và chọn đúng hình ảnh của các danh từ về các con vật quen thuộc nhé

Leave a Reply